top of page

四勿之道

勿以己之長,而形人之短;

勿以己之拙,而忌人之能;

勿毀眾人之名,以成己之善;

勿役天下之理,以護己之愆。

--錄自仙佛聖訓

bottom of page